Dostavljanje problematike u postupku fiskalizacije - 12-07-2011

Poštovane kolegice i kolege,

Ovim putem Vas želimo izvijestiti da je dana 07.07.2011. godine održan sastanak između predstavnika Međukantonalne farmaceutske komore i Federalnog ministarstva finansija/financija, u vezi problema koji se javljaju u svakodnevnom radu zdravstvenih (apotekarskih) ustanova u realiziranju postupka fiskalizacije.
S tim u vezi, dogovoreno je da Međukantonalna farmaceutska komora najmanje jednom mjesečno ili dvomjesečno, zavisno od potrebe i problematike, dostavi izvještaj Ministarstvu, kako bi se zajednički mogla naći rješenja za nastale probleme.
S obzirom na prednje navedeno, molimo Vas da izvijestite svoje članstvo da u pismenoj formi, na adresu Kantonalne farmaceutske komore kojoj pripadaju, dostave sve probleme sa kojima se susreću u svakodnevnom radu, u postupku fiskalizacije. Dostavljene dopise, molimo Vas da proslijedite na adresu Međukantonalne farmaceuske komore, na kraju svakog mjeseca, ili svakog drugog mjeseca, kako bismo objedinjene primjedbe, sugestije i slično mogli uputiti Federalnom ministarstvu finansija/financija, kao instituciji koja je nadležna za rješavanje problematike u pogledu fiskalizacije.

O prednjem se obaviješćujete radi znanja!

Za sve informacije, stojimo Vam na raspolaganju!