POPRATNI AKT MFK UZ PRIMJEDBE NA ZAKON - 12-04-2012

Sarajevo, 31.01.2012. godine
Broj: 01-10727

Poštovani ministre,
Prije svega želimo Vam se zahvaliti što smo po prvi put zvanično dobili nacrt akta koje se odnosi na uređenje farmacetuske djelatnosti u Federaciji BIH.
Po dostavljenom dopisu Stručna služba Međukantonalne farmaceutske komore je organizirala Okrugli sto 10.01.2012. godine(uotrak) u Akademiji nauka i umjetnosti na kome su učešće uzlei svi segmenti koji sudjeluju u farmaceutskoj profesiji (u prilogu Vam dostaljamo spisak prisutnih).
Po tom je zasjedala Komisija za farmaceutska pitanja 20.01.2012. godine (petak) u proširenom sastavu na kojoj su priklupljene primjedbe vrlo seriozno obrađene, a potom proslijeđene na Upravni odbor Međukantonalne farmaceutske komore koji je održan 25.01.2012. godine(srijeda) na kojem su verificirane.
Kao aktivni sudionici svih događanja želimo u kratkim crtama izvući susštinu primjedbi na kojim bi bili slobodni zamoliti Vas da se daju dodatna pojašnjenja ili predlože nove formulacije:
• da nacrt Zakona o lijekovima ide u redovnu proceduru donošenja (što podarzumijeva obavezno organiziranje javne rasprave predstavnika far.djelatnosti i predstavnika predlagača Zakona);
• sa se član 8. Posebno alineja 6. decidno preformuliše ili briše;
• da Zakon mora sadržavati kaznene odredbe;
• da se ovim nacrtom dovedu svi kantoni/županije u pogledu esencijalne liste u ravnopravan položaj;
• sastavom esencijalne liste (cijenama na listi, cijenom rada za sve mr.ph. u FBIH);
• uređenje tržišta prometa lijekova na malo – komercijalni asortiman (adekvatne fiksne marže);
• da se po ugledu na Europsku zajednicu u Federaciji BIH ovlaste određene apoteke za nabavku pojedinačnih terpaija iz interventnog uvoza.
U nadi da ćemo zajedno doći do najboljih rješenja.
U prilogu Vam dostavljamo integralni tekst svih učesnika gore navedenih sjednica.
S poštovanjem,
Predsjednik U.O.
Doc.dr. Fahir Bečić s.r.
Predsjednik Komore
Prim.mr.ph. Binakaj Zahida