POZIV ZA SPONZORIRANJE X SIMPOZIJA - 04-02-2013

SVIM ZAINTERESIRANIM (PRAVNIM) LICIMA

Poštovani/e,

Ovim putem Vas želimo obavijestiti o održavanju Desetog, junilarnog, Simpozija magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine. Navedeni simpozij će se održati u Sarajevu, u periodu od 19.04. – 21.04.2013. godine (o informacijama u pogledu hotela održavanja biti ćete blagovremeno obaviješteni!).

Tema Simpozija, shodno Odluci Komisije za edukaciju, validaciju i bodovanje je: “Aktuelna situacija u apotekarstvu Federacije BIH“ u sklopu koje će biti predstavljeni stručni radovi iz slijedećih oblasti:

• Ekonomski status farmaceutske djelatnosti Federacije BIH;
• Legislativa u apotekarskoj djelatnosti Federacije BIH;
• Organizacija strukovnih udruženja u Federaciji BIH;
• Akreditacije zdravstvenih ustanova;
• Kompeticije u apotekarskoj djelatnosti i povećanje konkurentnosti;
• Perspektive i izazovi u obrazovanju farmaceutskog kadra.

Poznato je da organizacija stručnih i naučnih skupova ove vrste iziskuje i određena finansijska sredstva, posebice ako se uzme u obzir učešće od preko 700 magistara farmacije, bilo kao aktivni ili pasivni učesnici Simpozija. S tim u vezi, Međukantonalna farmaceutska komora Vam se obraća sa željom da Vaša cijenjena kompanija bude jedan od sponzora navedenog Simpozija.

Odlukom Komore, odlučeno je o jedinstvenom iznosu sponzorstva u iznosu od: 2.000,00 KM (dvijehiljade konvertibilnih maraka), gdje se sponzorima osigurava izložbeni štand veličine 5 m2 (2,5x2) na kojem su isti u mogućnosti predstaviti svoju ponudu proizvoda i usluga iz oblasti farmaceutske djelatnosti. Detalji sponzorstva X Simpozija magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine bi, nakon izraženog interesa i prihvata ponude, bili regulisani posebnim ugovorom.
Nadalje, pravnim licima, koja budu zainteresirana, biti će omogućena i objava reklame u posebnom Biltenu Simpozija (format – A4, «full colour») uz naknadu od 600, 00 KM (šeststotina konvertibilnih maraka), uz obavezu pravnog lica da svoju reklamu dostavi, elektornskim putem, Komori, najkasnije do 10.04.2013. godine.

Također, zainteresiranim sponzorima data je mogućnost održavanja dva (2) Satelitska Simpozija, i to u radne dane Simpozija. S obzirom na limitirani broj satelitskih simpozija, mole se svi zainteresirani da svoju temu i predavača/e satelitskog simpozija dostave Komisiji za edukaciju, validaciju i bodovanje stručnih predavanja Međukantonalne farmaceutske komore najkasnije do 01.04.2013. godine (srijeda), nakon čega će Komisija izvršiti odabir tema satelitskih simpozija. Visina naknade za održavanje satelitskog simpozija je 500,00 KM (petstotina konvertibilnih maraka).

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, Stručna služba Komore stoji Vam na raspolaganju. Istu možete kontaktirati na brojeve telefona: 033 710 685, 033 710 686 ili putem slijedeće mail adrese: medjukantonalna_komora@yahoo.com


S poštovanjem,


Predsjednik Upravnog odbora
Međukantonalne farmaceutske komore
Doc.dr. Fahir Bečić